Veiligheidsmaatregelen op de werkvloer in de bouw

Jaarlijks hebben zo een 230.000 arbeiders te maken met een arbeidsongeval. Dit zijn ruim 600 ongevallen per dag. vooral veel arbeiders in de bouwsector hebben jaarlijks veel te maken met arbeidsongevallen. Sommige ongevallen kunnen  zorgen voor ernstige letselschade en soms ook met een dodelijke afloop als gevolg. Het aantal dodelijke ongevallen in de bouw is sterk toegenomen. Terwijl de meeste van deze gevallen voorkomen hadden kunnen worden. Om dit soort ongevallen zo veel mogelijk proberen te voorkomen zijn er een heleboel veiligheidsmaatregelen opgesteld.

Afzetten met hekwerk

Het is niet de bedoeling dat onbevoegden zomaar het terrein op kunnen lopen. Er staan gevaarlijke spullen en enorm veel troep op bouwplaatsen en is niet bedoeld om gewoon lekker door heen te lopen. Het kan zomaar zijn dat je valt over een bedrading en met je hoofd op een scherp voorwerp terecht komt. Met sterk hekwerk kun je dit gebied zodanig afzetten dat mensen er van buiten af niet in kunnen.

Voorlichting

Er komt extra voorlichting. Zodat iedereen zo goed mogelijk wordt ingelicht over de regels en apparaten op de werkvloer. Het is belangrijk dat iedereen goed weet hoe een apparaat werkt om zo gevaarlijke omstandigheden te voorkomen.

Orde

Het komt vaak voor dat iemand struikelt of valt in de bouw. Met goede orde en opruimen van spullen en troep kunnen deze ongevallen gemakkelijk worden voorkomen.

Gevaarlijke stoffen

Voor dat er mag worden begonnen aan sloopwerkzaamheden moet eerst worden gekeken of er gevaarlijke stoffen als asbest moet worden verwijderd. Asbest kan op termijn ernstige ziekten veroorzaken.

Hoogtes

Veel ongevallen worden ook veroorzaakt door het verlies van evenwicht of onvoldoende veiligheid op hoge hoogte. Samen met de in het valbeveiligingssysteem opgenomen harnasgordel en valdemper is de gebruiker niet alleen beschermd tégen een val, maar ook tijdens de val en daarna.